Trang chủ » Âm thanh » Cấu hình âm thanh mặc định
Cấu hình I Cấu hình I Phục vụ 150 - 300 người (Ngoài trời - Trong hội trường)
Cấu hình II Cấu hình II Phục vụ 300 – 500 khách (Ngoài trời - Trong hội trường)
Cấu hình III Cấu hình III Cấu hình phục vụ 500 - 1000 người (Ngoài trời - Trong hội trường)
1