Trang chủ » Thư viện
Hội Diễn Nghệ Thuật Quần Chúng Tổng Cục Hậu Cần Kỹ Thuật 2012 Hội diễn lần này thu hút gần 500 diễn viên thuộc 23 đoàn nghệ thuật quần chúng tham gia. Với 110 tiết mục, các đoàn đều thể hiện rõ nét chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước, đặc biệt là ca ngợi truyền thống 65 năm xây dựng, trưởng thành của lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật, gắn với việc học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND và các cuộc vận động lớn do Bộ Công an phát động.