Trang chủ » Tin tức
Lễ Kỷ Niệm 60 Năm Giải Phóng Hải Phòng Sáng 9/5, Thành phố Hải Phòng trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng (13/5/1955-13/5/2015). Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tới dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.
Hải Phòng được giải phóng là một thắng lợi có ý nghĩa lịch sử to lớn đối với thành phố và cả nước, là dấu mốc chấm dứt ách đô hộ, cai trị của thực dân Pháp và giành thắng lợi trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Bắc, đưa miền Bắc nước ta bước vào giai đoạn xây dựng CNXH, làm hậu phương lớn cho cuộc đấu tranh thống nhất đất nước...
 Với hệ thống thiết bị đồng bộ - chính hãng, Diamond Sound and Light đã góp phần công sức nhỏ bé tạo nên thành công của buổi lễ quan trọng này.

Nguồn: Báo Điện Tử Chính Phủ
Video: 60 Năm Giải Phóng Hải Phòng