Trang chủ » Âm thanh » Cấu hình âm thanh tùy chọn » Bàn Trộn/Mixer
Bàn Trộn/Mixer Bàn Trộn/Mixer Mã sản phẩm : S0012 Giá : 00 VNĐ
Chi tiết cấu hình dịch vụ Bàn Trộn/Mixer Soundcraft Si1+: http://www.soundcraft.com/products/product.aspx?pid=184
Bàn Trộn/Mixer Mackie DL 1608: http://www.mackie.com/products/dl1608/ 
Bàn Trộn/Mixer Allen&Heath: http://www.allen-heath.com/uk/Products/pages/ProductsListing.aspx?CatId=ZEDSeries
Bàn Trộn/Mixer Midas Venice F24: http://www.midasconsoles.com/Products/VF32.aspx