Trang chủ » Âm thanh » Cấu hình âm thanh tùy chọn » Công suất/Power
Công suất/Power Công suất/Power Mã sản phẩm : S0008 Giá : 00 VNĐ
Chi tiết cấu hình dịch vụ Công suất Crown Xti2: http://www.crownaudio.com/amp_htm/xti2.htm