Trang chủ » Thư viện
10 Năm Nhân Tài Đất Việt 2014 Nhân tài Đất Việt đã hoàn thành sứ mệnh của chặng đường 10 năm. Giờ đây, Giải thưởng đang bước sang chặng đường mới. Giải thưởng tiếp tục là nơi nuôi dài những giấc mơ, hiện thực hóa những ý tưởng và khởi đầu cho những dự định tương lai... của giới trí thức CNTT, cũng như tôn vinh thành tựu, những đóng góp giá trị các nhà khoa học trên mọi miền Tổ quốc.