Trang chủ » Tin tức
Hưởng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới 2016 Năm nay, chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam được Bộ Tài nguyên và Môi trường lựa chọn là “Vì một hành tinh xanh”. Bên cạnh đó, mạng lưới đại dương toàn cầu phát động chủ đề năm 2016- 2017 của Ngày Đại dương thế giới là “Healthy oceans, healthy planet” (Đại dương khỏe mạnh, hành tinh lành mạnh). Đại dương là sự sống, là sức khỏe của con người.